Ochrana osobných údajov

Ak ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Oboznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca

Sme spoločnosť VOPI s.r.o., IČO 25972260, so sídlom Nádražní 1354
592 31 Nové Město na Moravě zapísaná Krajským súdom v Hradci Králové oddiel C, vložka 182, ktorá prevádzkuje webovú stránku www.vopi.sk. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t. j. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a s akým cieľom, po akú dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás/mňa kontaktovať na tel. čísle +420 569 640 642 alebo na e-maile: gajarska@vopi.cz.

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
 • plníme/plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov, 
 • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto cieľov):

 • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
  • Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno a priezvisko, adresa, telefón nevyhnutne potrebujeme na plnenie zmluvy (napr. poslanie prístupov do aplikácie, poslanie online kurzu, dodanie tovaru, atď.).
 • vedenie účtovníctva 
  • Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 • marketing – posielanie newsletterov
  • Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maile a kedy ich najčastejšie otvárate využívame s cieľom priameho marketingu – posielanie obchodných oznamov. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. Ak nie ste naším zákazníkom, posielame vám newslettere len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia. V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom poslanom e-maile.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu behu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu ich uchovania, alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prezeraní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies na cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.
Naše webové stránky si možno prezerať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné.

Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Postúpenie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci.

Na zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí dokážu dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

 • SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil)
 • Smartsupp s.r.o. (online chat podpory), IČO 03668681
 • Facebook
 • Google
 • účetní poradenství Ing. Pavel Fajmon, IČO 66531217
 • správce internetové reklamy firma AZ Computers, IČO  701 632 78
 • správce webu firma Internet Stream s.r.o., IČO 24688711
 • poradenství v oblasti marketingu Mgr. Jitka Marková, IČO 04696093

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, s cieľom zjednodušenia a skvalitnenia spracovania. Sľubujeme/sľubujem vám však, že v takom prípade budem pri výbere klásť na spracovateľa minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Postúpenie dát mimo Európskej únie 

Osobné údaje budú spracovávané len na území EÚ.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov 

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte mnoho práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: gajarska@vopi.cz.

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám oznámim v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame/spracovávam a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení, alebo budú vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre posielanie obchodných oznamov.)

Právo na prenositeľnosť
Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na vymazanie (byť zabudnutý)
Vaším ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete želať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému a zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na vymazanie potrebujeme 90 dní.
V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade vymažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení vymazania vás budeme informovať e-mailom.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak budete o tomto podozrení informovať najskôr nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie z posielania newsletterov a obchodných oznamov
E-maily s inšpiráciou, článkami či produktmi a službami vám posielame, ak ste náš zákazník, na základe nášho oprávneného záujmu.

Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom poslanom e-maile.

Mlčanlivosť 

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 15.5.2018.  

Zásady spracovania ochrany osobných údajov (formát .pdf)

VOPI s.r.o.

Nádražní 1354, (mapa)

592 31 Nové Město na Moravě,

Česká republika

+420 733 528 899

Sme na sociálnych sieťach

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: